bioLOGIETCCL

Extra Informatie
1. Computerles Stikstofkringloop (bron: biologiepagina)
2. Begrippenlijst (Thema 1. stofwisseling)Oefenstof
1. Puzzel energie
2. Fotosynthese
             3. Celademhaling
             4. Examenopdrachten:
                  a. Processen in cellen
                  b. Fotosynthese
                  c. Kringlopen 1
                  d. Kringlopen 2
             5. Organisch of anorganisch stof?


  6. Dissimilatie glucose
  7. Stikstofkringloop 1
  8. Stikstofkringloop 2

 9. Stikstofkringloop 3


10. Planten en fotosynthse
11. Energie
Downloads         Links
1. Werking Maltase
2. Werking enzym
3. De celademhaling (verbranding)
  4. Celademhaling (Glycolyse)
      Celademhaling (Glycolyse. Taal: Engels)
  5. Citroenzuurcyclus
      Citroezuurcyclus (Taal: Engels)
  6. Eindoxidatie
  7. Model eindoxidatie
  8. Energiestromen en kringlopen
  9. Bladgroenkorrels
10. De lichtreactie
11. Overzicht stofwisseling
12. De stikstofkringloop
13. Stikstofkringloop en bemesting

14. Chromatografie chlorofyl
15. Fotosynthese (Bron: Online leeromgeving)
16. Energieprocessen bij planten
          17. Fotosynthese (Taal: Engels)
          18. De koolstofkringloop

                    

Multimedia 

  1. Aaerobe dissimilatie: in 8 filmpjes uitgelegd

2. De dessimilatie van glucose

3. Enzymen

4. Fotosynthese 1 (licht- en donkerreactie)

5. Fotosynthese 2 (simpel)

6. De donkerereactie