bioLOGIETCCL

Extra Informatie

1. Samenvatting van dit thema

2. Ecologie algemeen
3. Competie en coöperatie, Abiotische factoren
         4. Biologisch evenwicht
         5. Voedselketen 1
         6. Voedselketen 2
         7. Successie
Oefenstof

1. Ecologie
2. Puzzel ecologie
             3. Begrippen ecologie (bron: WTFlash)
             4. Biotisch of abiotisch
             5. Voedselweb
             6. Topganger - Teenganger -Zoolganger             
             7. Koolstofkringloop
             8. Voedselpyramide
             9. Climax of pioniersecosysteem?
           10. Snavels van vogels
           11. Aanpassingen planten
           12. Autortroof of heterotroof?


 13. Stikstofkringloop


Downloads

1. Samenvatting
2. Ecologie 


3. Printbare puzzel ecologie 
4. Veldwerk 2022 3VEG

Multimedia 

1. Exoten: verstoring biologisch evenwicht
2. Afbraak organismen door reducenten  


3. Wat leeft er in een sloot
4. Vreemd leven in de oceaan (engels talig)
5. De jacht op een eekhoorn (prachtige film)

  6. Dieren en hun omgeving 
  7. Planten en hun omgeving 
  8. Havik jaagt op konijn 
                9. Havik vangt vogel
               10. Torenvalk vangt muis  
               11. Bodemdiertjes  
               12. Waterdiertjes: De waterscorpioen
                                        De vlokreeft
                                        De waterspin

 

             13. Klimaat, invloed abiotische factoren
             14. Successie
             15. Oceanen: voedselweb en energiestromen
             16. Planten en hun omgeving
             17. Woestijnleven 
             18. Koolstofkringloop 
             19. Klimaat, invloed abiotische factoren  
             20. Successie 
             21. Voedselweb en energie 

1. Biotische en abiotische factoren
2. Organisatieniveaus in de biologie
           3. Koolstofkringloop
           4. Voedselpyramides
           5. Successie

6. Voedselketens (Deze link openen met Edge-brouwser)